Detta är vår styrelse

Ordförande / Kontaktperson
Christer K Johansson
E-post: christer.bassman@hotmail.se

Artistbokning:
Roger Karlsson
E-post: regorkarlsson@gmail.com
Anya Wrigman
E-post: anya.wrigman@gmail.com

Sekreterare
Morgan Ohlsson

Kassör
Lennart Sörensson

Ledamöter
Christian Liljeberg
Roger Karlsson
Anya Wrigman
Anki Person

Suppleanter
Per Andersson