Detta är vår styrelse

Ordförande / Kontaktperson
Christer K Johansson
E-post: christer.bassman@hotmail.se
Mobil: 0705-972245

Artistbokning:
Roger Karlsson 0767-123499
Lennart Sörensson 0705-836922

Sekreterare

Kassör
Lennart Sörensson

Ledamöter
Christian Liljeberg
Roger Karlsson
Morgan Ohlsson
Eva Espling

Suppleanter
Ulf Björklund
Anki Person