Detta är vår styrelse

Ordförande / Kontaktperson
Christer K Johansson
E-post: christer.bassman@hotmail.se

Artistbokning:
Christer K Johansson
E-post: christer.bassman@hotmail.se

Sekreterare

Kassör
Lennart Sörensson

Ledamöter
Christian Liljeberg
Roger Karlsson
Morgan Ohlsson
Eva Espling

Suppleanter
Ulf Björklund
Anki Person